ISMS informationsikkerhed (ISO27001+27002)

Hvad er fordelen for virksomhed at benytte ISMS:

ISO 27001 er en international standard for informationssikkerhed, som er udviklet af International Organization for Standardization (ISO). Ved at følge ISO 27001 kan en virksomhed opnå flere fordele:

  1. Øget beskyttelse af fortrolige oplysninger: ISO 27001-standarden kræver, at en virksomhed implementerer passende kontroller og foranstaltninger for at beskytte fortrolige oplysninger. Dette kan omfatte alt fra adgangskontrol til kryptering af data. Ved at følge disse krav kan virksomheden reducere risikoen for, at følsomme oplysninger bliver kompromitteret eller stjålet.
  2. Overholdelse af lovgivning: Mange lande har lovgivning, der kræver, at virksomheder beskytter fortrolige oplysninger. Ved at følge ISO 27001-standarden kan en virksomhed sikre, at den overholder disse krav og undgår bøder og andre straffe for manglende overholdelse.
  3. Styrkelse af kundernes tillid: Ved at følge ISO 27001-standarden kan en virksomhed vise, at den tager informationssikkerhed alvorligt. Dette kan hjælpe med at styrke kundernes tillid og give virksomheden et konkurrencefordel.
  4. Forbedring af interne processer: Implementeringen af ISO 27001-standarden kræver en grundig gennemgang af virksomhedens interne processer og procedurer. Dette kan føre til forbedringer af effektiviteten og produktiviteten i virksomheden.
  5. Bedre risikostyring: Ved at følge ISO 27001-standarden kan en virksomhed identificere og vurdere risici i forhold til informationssikkerhed. Dette kan hjælpe med at reducere risikoen for uautoriseret adgang til fortrolige oplysninger eller andre former for sikkerhedsbrud.
Scroll to Top