NIS2

NIS2 står for “Netværks- og Informationssikkerhed” og er en fælles betegnelse for en række sikkerhedstiltag og -standarder, der er udviklet for at beskytte vigtige informationer og systemer mod cybertrusler.
Det overordnede formål med NIS2 er at forbedre cybersikkerheden i EU-landene, især for virksomheder inden for kritiske sektorer som energi, transport, sundhed og finans. NIS2-direktivet fastsætter minimumskrav til sikkerheden og kræver, at virksomheder i de pågældende sektorer rapporterer alvorlige sikkerhedshændelser til de nationale myndigheder.

Derudover skal virksomhederne også implementere passende sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholde en høj standard for sikkerhed, herunder risikovurderinger, it-sikkerhedspolitikker og kontinuerlig overvågning og reaktion på trusler. Samlet set sigter NIS2 mod at øge sikkerheden og beskytte EU’s kritiske infrastruktur mod cyberangreb.

Vi kan hjælpe din virksomhed med at få et overblik over GAP og modenhed, men også at planlægge jeres indsats i skal igennem.

Scroll to Top