Governance, Risk & Compliance

Governance
-er vigtigt, fordi det sikrer, at organisationens aktiviteter er i overensstemmelse med dens overordnede strategi. Ved at etablere passende governance strukturer og processer kan en organisation styre og overvåge sine aktiviteter for at sikre, at de bidrager til opfyldelsen af dens mål og formål. Dette kan hjælpe med at minimere risici og maksimere effektiviteten af organisationens samlede indsats.

 • Informationssikkerhed struktur & kultur
 • GAP / Modenhed afklaring
 • Informationssikkerhed politik
 • Styring/planlægning af initiativer for sikkerhed
 • Processer, roller afstemninger
 • Beredskabsplaner og test
 • Disaster recovery
 • Incident management
 • Kontrol af foranstaltninger

Risikostyring
Formålet med at styre risici er at opnå gennemsigtighed omkring dem. Målet er ikke at eliminere risici fuldstændigt, men snarere at definere dem og tage hensyn til dem, så det er muligt at træffe beslutninger på baggrund af dem.

 • Risiko model afklaring omkring ISO27005
 • GAP / Modenhed afklaring
 • Risikovurderinger baseret på:
  Konsekvensvurderinger af de konsekvenser der kan ramme virksomheden.
 • Afklaring omkring trusselskatalog
 • Afdækning risikoappetit
 • Plan for implementering
 • Projekt styring

Compliance arbejdet drejer sig om at sikre, at en virksomhed overholder lovgivningen, standarder og andre krav, som den er underlagt. Det kan omfatte alt fra databeskyttelse og arbejdsmiljø til finansielle og regnskabsmæssige forpligtelser.
Compliance arbejdet er rammesættende for virksomheden, idet det fastlægger de nødvendige foranstaltninger, der skal træffes for at overholde de relevante krav. Dette giver virksomheden en følelse af sikkerhed ved at vide, at dens sikkerhedstiltag hjælper med at overholde lovgivningen og andre krav.
Ved at være compliant kan virksomheden minimere risikoen for bøder, retssager og negativ omtale. Derudover kan det også give virksomheden et positivt omdømme, da kunder og investorer ofte foretrækker at arbejde sammen med virksomheder, der overholder lovgivningen og er ansvarlige.

 • Identifikation og kortlægning af krav: Dette omfatter processen med at identificere og kortlægge kravene, som virksomheden er underlagt. Dette kan omfatte lovgivning, standarder, kundekrav og andre relevante krav.
 • Overholdelsesaktiviteter: Dette refererer til de aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden overholder kravene. Dette kan omfatte implementering af politikker og procedurer, uddannelse og træning af medarbejdere og regelmæssige revisioner.
 • Måling og overvågning: Dette omfatter processen med at måle og overvåge, om virksomheden lever op til kravene. Dette kan omfatte måling af compliance-niveauet, gennemførelse af interne og eksterne revisioner og indsamling af feedback fra interessenter.
 • ISO 2700x: Dette henviser til en række standarder inden for informationssikkerhed, der fastsætter krav til, hvordan organisationer skal beskytte deres information og data. ISO 2700x-standarderne omfatter blandt andet ISO 27001 og ISO 27002. Implementering af disse standarder kan hjælpe virksomheder med at opnå en højere grad af informationssikkerhed og compliance.

Scroll to Top